Expert IT – zakres spraw

CODR.PL dedykowany jest w szczególności do rozpoznawania spraw dotyczących:


 1. roszczeń obejmujących transakcje handlowe, w tym w szczególności z umów wdrożeniowych opartych o Nowe Technologie, również na etapie istniejącego postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego;
 2. roszczeń z udziałem pośredników internetowych i / lub platform internetowych lub sklepów internetowych oraz przedsięwzięć podobnych co do istoty lub celu, w tym związanych z e-Płatnościami (e-Payments);
 3. roszczeń związanych z transakcjami online typu peer to peer;
 4. roszczeń dotyczących naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich i prawa własności przemysłowej, w tym wynikających ze szkód spowodowanych publikacją fake news;
 5. roszczeń dotyczące kwestii bezpieczeństwa cybernetycznego w odniesieniu do danych i / lub zasobów przechowywanych online, w tym roszczeń związanych z naruszeniem przepisów o ochronie danych;
 6. roszczeń dotyczące konkurencji i / lub kwestii antymonopolowych, w szczególności w odniesieniu do zasobów online lub walut cyfrowych;
 7. roszczeń dotyczących odpowiedzialności za działania lub zaniechania sztucznej inteligencji,oprogramowania lub jakichkolwiek urządzeń lub komponentów urządzeń opartych o AI, w tym działających w oparciu o dedykowane oprogramowanie lub urządzenia, w szczególności autonomicznych lub półautonomicznych pojazdów, wyrobów medycznych oraz sprzętu przemysłowego lub domowego, kontrolowanego lub wspieranego przez oprogramowanie lub urządzenia oparte o mechanizmy sztucznej inteligencji;
 8. roszczeń ubezpieczeniowychzwiązanych z powstaniem lub dochodzeniem któregokolwiek z powyższych roszczeń;
 9. roszczeń dotyczących internetowych transakcji blockchain oraz innych usług lub działań opartych o tą technologię;
 10. roszczeń związanych z drukiem 3D;
 11. roszczeń związanych z prawem własności intelektualnej lub ochroną dóbr osobistych, wynikających z któregokolwiek z powyższych roszczeń lub w związku z nimi;
 12. spraw zdowolnej kombinacji powyższych zagadnień lub roszczeń z nimi związanych.

  CODR.PL nie wyklucza możliwości prowadzenia spraw innego rodzaju