Konsumenci

 

Platforma CODR.PL aktualnie oferuje usługi jedynie dla przedsiębiorców,

jako ekspercki Sąd Polubowny online dla biznesu.

 

Usługi dla konsumentów są prowadzone w ramach spotkań tradycyjnych.

W przypadku zainteresowania naszymi usługami w relacjach C2C (między osobami fizycznymi) prosimy o kontakt drogą elektroniczną, na adres e-mail

info@codr.pl

 

Usługi Mediacji Pozasądowych w postępowaniach rodzinnych

są obsługiewane poza Portalem Postępowań Polubownych online CODR.PL. W celu umówienie terminu mediacji prosimy o przesłanie korespondencji mail:

rodzinne@codr.pl