Ministerstwo Sprawiedliwości na drodze do efektywnego wspierania biznesu

Autor: dr Agata Majchrowska

Data: 30.06.2020

Od 12 lipca 2020, obowiązywać będą nowe przepisy, modyfikujące kwestie mediacji. Co to oznacza w praktyce?

Wyraźny moment na podkreślenie, że mediacja to sposób na rozwiązanie problemu przez osobę, do której strony mają zaufanie i która wg obiektywnych kryteriów, posiada umiejętności do takiego działania. Która działa z zastrzeżeniem nieujawaniania informacji, o których powzięła informacje w czasie mediacji.

Organy krajowe mają uprawnienie do kontrolowania jakości takich postępowań, i co należy wyraźnie zaznaczyć, przyjęto model dwuelementowy. Po pierwsze, badania zgodności z prawem ugód mediacyjnych na etapie ich zatwierdzania przez Sąd powszechny, po drugie, co ma znaczenie w modelu rozstrzygania sporów online – drogę reagowania na nieprawidłowości na zgłoszenie. Skąd pomysł, żeby tak zostało ukształtowane takie działanie? Stąd, że mediacje to dobrowolne działanie, wymagane jest zaufanie do osoby je prowadzącej, a przypadki niewłaściwego działania mają  być wyeliminowane.

Dotychczas mediacje prowadzono zgodnie z tymi zasadami. Przyjmowano a priori, że profesjonaliści, egzaminowani na przykład w obrębie zawodów prawniczych, posiadają co do zasady wiedzę teoretyczną, uprawniającą ich do praktykowania, zaś taka praktyka była objęta jasnym wentylem bezpieczeństwa w postaci dopuszczalnej ingerencji Sądu powszechnego.

Co się zmienia zgodnie z nowymi przepisami? I wiele i niewiele jednocześnie.

pełna treść artykułu dostępna tu:

Po wielu szkoleniach, a szczególnie ostatnim, które miałam przyjemność opracować i zatwierdzić merytorycznie, stanowczo można powiedzieć, że rynek obiektywnie potrzebuje ekspertów, natomiast szkolenia podstawowe często zostawiają luki, wymagające wypełnienia na dalszych etapach edukacji.

dr Agata Majchrowska

Prezes CODR.PL Commercial Online Dispute Resolution Platform Sąd Polubowny on-line

Koordynator szkoleń i kursów specjalistycznych przygotowywanych przez CODR.PL Research Lab, przeznaczonych dla podmiotów profesjonalnych, opiniodawca w procesach legislacyjnych  

CODR.PL Research Lab (C) W sprawie uzyskania praw licencyjnych do powyższych treści, skontaktuj się na maila: info@codr.pl. Powyższe oznacza, że nie jest dozwolone kopiowanie lub jakiekolwiek użycie w/w treści w całości lub części, bez uzyskania praw do licencji. Dziękujemy, że przestrzegasz praw autorskich.