pre-ODR : rozwiązania win – win !

  Wszyscy posiadacze umownych klauzul arbitrażowych wskazujących stały Sąd Polubowny @ CODR.PL mogą już w toku wykonywania umowy (w sposób wiążący dla arbitra wyznaczonego dla sporów z ich umowy oraz dla samych stron dla ich ewentualnego późniejszego postępowania arbitrażowego) wyjaśnić wątpliwości dotyczące postanowień umownych, ich wykładni lub sposobu stosowania. Żeby móc skorzystać z pre-ODR, zakładając … Czytaj dalej pre-ODR : rozwiązania win – win !