studenci

PRZEDTERMIN

„Odpowiedzialność zawodowa i etyczna informatyków”

Case  


sytuacja jest czysto hipotetyczna i ma za zasadnie określić znajomość rozwiązań modelowych i możliwych opcji, a nie dokładnej treści przepisów czy życia precyzyjnych sformułowań prawniczych.

Uproszczenia lub skróty myślowe są zamierzone – case jest dedykowany wyłącznie dla celów przedterminu.

W ramach odpowiedzi, można pozwolić sobie na dodatkowe spekulacje (można np. coś dodać do założeń) tak, żeby opisać wybrane rozwiązania w sposób zgodny z przyjętą koncepcją, jeśli tak będzie Państwu prościej uzasadnić wybór.

Sposób oceny:


Dla zaliczenia wymagane jest udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania. Wymagane jest wybranie strategii/modelu, uzasadnienie przyjętej koncepcji, ze wskazaniem przyczyn/różnic, które mogą wpłynąć na rozstrzygnięcie kwestii zawartych w pytaniach.

Nie jest wymagana ścisła i dokładna ocena prawna (minimalnie wymagane jest przedstawienie schematów myślenia w takiej sytuacji).

Termin i sposób przysłania odpowiedzi, oceny i wpisy:


Odpowiedzi można przysyłać do 26.01.2020 (niedziela) do 24:00

Odpowiedzi należy przesłać mailem na adres: studenci@codr.pl

Na kolejnych zajęciach będą oceny, omówienie rozwiązań i pokazanie ew. błędów w rozumowaniu (bez identyfikowania konkretnych prac) i wpisy.

Wpisy będą możliwe: 21.01.2020 (11.40-11.50, 13.20-13.40, 15.10-15.20), 28.01.2020 ( od 11:40 do 11:50) oraz w weekendy: 01.02.2020 (18.30-18.40), 02.02.2020 (w przerwach 15.10-15.20, 16.50-17.00)  09.02.2020 (16.50-17.00)

Ze względu na zmianę zajęć przez Uczelnię w dniach 21 i 28.01 – wpisy dla studentów dziennych mogą być zrealizowane również w terminach dla studentów zaocznych.

Rozwiąż zadanie, posługując się pytaniami pod tekstem.

Jeśli nie masz pewności, czy dobrze rozumiesz pytanie, lub co ono oznacza, spróbuj rozwiązać zadanie tak, jak wydaje Ci się, że pytanie powinno być sformułowane.

Do wyboru masz zadanie dot. wizyt weterynaryjnych oraz oprogramowania do liczenia VATu.

Osoby, które nie skorzystają z przedterminu, mają zwykły termin w sesji – zostanie wyznaczony odrębnie (-> dziekanat).

Format plików:

Pliki proszę przysyłać jako .pdf (bez możliwości wprowadzania modyfikacji).

Plik powinien mieć nazwę wg wzoru „numer indeksu.przedterminOZEI.pdf”

Temat maila: WWSIS: numer indeksu.przedterminOZEI

(to format preferowany dla porządku, maile już wysłane nie muszą być korygowane)

Powodzenia!

Zadanie 1 (do wyboru) – aplikacja weterynaryjna 


Opis sytuacji:

Tolek stworzył oprogramowanie, wykorzystujące bazę danych. Aplikacja służy do umawiania wizyt u weterynarza.

Oczywiście aplikacja cieszy się dużym zainteresowaniem gabinetów weterynaryjnych.

Pytania:


 1. W jakich przepisach znajdziesz odpowiedź jakiej ochronie podlega oprogramowanie?
 2. Czy dla ich stosowania ma znaczenie kto wprowadza dane do bazy danych? Jakie?
 3. Jaką umowę Tolek może zawierać z kontrahentami?
 4. Jeśli Tolek nie chciałby już być administratorem tego oprogramowania ani się nim nie zajmować, jaką umowę powinien zawrzeć?
 5. Jeśli ktoś napisze takie samo oprogramowanie i zaoferuje tym samym klientom, czy Tolek będzie mógł mieć do niego jakieś roszczenia? Jakie?
 6. Jeden z gabinetów chciałby zlecić dopisanie dodatkowych funkcji. Jaką umowę Tolek powinien zawrzeć?
 7. Co się stanie, jeśli Tolek nie wykona takiej umowy w terminie?
 8. Czy odpowiedzialność Tolka za opóźnienie w napisaniu umowy jest zależna od klauzul umownych ? Jakich?
 9. Czy jeśli Tolek pisze oprogramowanie sam (nie jest niczyim pracownikiem) to ma obowiązek zwrócić uwagę na jakieś dodatkowe elementy funkcjonalne oprogramowania (zabezpieczenia, zabezpieczenia danych, itp.) Jakie?
 10. Kto będzie ponosił odpowiedzialność w razie ataku hakerskiego, w czasie którego zostanie naruszona integralność danych. Jaką?
 11. Jak długo Tolek będzie miał ochronę prawną swojej aplikacji? Ile możliwych terminów ochrony można podać? Od czego to zależy?
 12. Jeśli dojdzie do naruszenia praw Tolka lub jego kontrahentów, jakie będą możliwe kroki prawne? Od czego to zależy?

Zadanie 2 (do wyboru) – VAT


Opis sytuacji:


A. Jacek dostał zlecenie ulepszenia oprogramowania (tzw. software development agreement).

Przedmiotem zlecenia było wprowadzenie do oprogramowania służącego do obsługi transakcji sprzedaży w cukierni dodatkowej funkcji – tj. możliwości wprowadzenia więcej niż jednej, stawki podatku VAT.

W firmie było już takie oprogramowanie, napisane w sposób umożliwiający wprowadzanie zmian.

B. Jacek wykonał zlecenie (finalnie powstała wersja, umożliwiająca wprowadzenie produktów z różnym podatkiem VAT). W oprogramowaniu umożliwił podanie 2 stawek VAT na pączki, zamiast 3 lub więcej.

C. Urząd Skarbowy przyszedł na kontrolę i stwierdził, że dzięki oprogramowaniu w wersji ostatecznej, cukiernia uzyskała nieuzasadnioną korzyść kosztem uszczuplenia należności publicznoprawnych (finalnie zapłacone podatki były za małe).

US uznał, że doszło do celowego ominięcia przepisów w celu uzyskania korzyści i nakazał wyrównanie kwot z odsetkami, plus nałożył grzywnę za błędne faktury (te, z niewłaściwym podatkiem).

Właściciel cukierni wezwał Jacka do zwrotu kwoty wynagrodzenia, które dostał Jacek.

Zarzucił napisanie (jego zdaniem) wadliwego programu plus kazał zapłacić równowartość odsetek skarbowych i równowartość grzywny – jako odszkodowanie.

D. Tydzień później do firmy zgłosił się Tomek, który okazał się być autorem pierwotnej wersji programu – zażądał zapłaty za nieautoryzowaną modyfikację jego oprogramowania.

Właściciel skierował go do Jacka po pieniądze, mówiąc, że on nie zna się na tym, a zmiany wprowadzał Jacek.

Pytania:


 1. Czy Jacek będzie ponosił jakąś odpowiedzialność za napisanie oprogramowania bez pytania autora? Od czego to zależy?

2. Czy Jacek będzie ponosił jakąś odpowiedzialność za napisanie oprogramowania, które umożliwiło w konsekwencji błędne rozliczenia podatków? Jaką? Od czego to zależy? Czy wezwanie do zapłaty może być słuszne w jakiejś części? W jakiej? Od czego to zależy?

3. Czy wykształcenie Jacka ma jakieś znaczenie dla oceny sytuacji? Jakie?

4. Czy dla całej sytuacji ma jakieś znaczenie to, czy Jacek był zatrudniony na umowę o pracę lub czy miał swoją działaność gospodarczą? Jakie?

5. Co Jacek powinien ustalić przed zawarciem umowy i przystąpieniem do jej realizacji, żeby wykluczyć/ograniczyć swoją odpowiedzialność, jeśli taka powstała ?

Powodzenia !

Państwa dane osobowe (wynikające z adresów e-mail lub podpisu maila) nie będą przetwarzane ani przechowywane w celach innych, niż związane z ustaleniem przystąpienia do przedterminu, zapoznaniem się z treścią przesłanych rozwiązań pytań egzaminu przedterminowego i ocen tych prac oraz archiwizacji dowodu przystąpienia do przedterminu. Podanie danych jest dobrowolne, przesłanie maila jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na powyższe.

Pliki z odpowiedziami będą przechowywane jedynie z numerem indeksu. Pliki nie zawierające numeru indeksu lub zawierające dane osobowe, będą wymagały zmiany nazwy dla celów archiwizacji (przed wpisem).