VIP Expert

Czerwiec miesiącem analiz, również dla zespołu CODR.PL

Opcje standardowe w postępowaniu gospodarczym IT, przewidują doraźne zapytania do naszego zespołu branżowych ekspertów, optymalizują jakość i koszty postępowań.

W trosce o najwyższą efektywność, uruchamiamy stałe, 3 osobowe, interdyscyplinarne składy zawodowe Wydziału Gospodarczego IT Sądu Polubownego on-line (prawnik, informatyk i ekonomista).

1 lipca 2018 udostepniamy opcję dobrowolnego poszerzenia zlecenia rozpoznania najbardziej skomplikowanych spraw*. Wg zasady – Ekspercki Sąd, w poszerzonym składzie, staje się Najwyższym Biegłym.

Szkoda czasu na spory.

CODR.PL Sąd Polubowny on-line / online Arbitration Court
#Law4Business
#WeLikeIT

_____
*w sprawach, w których dotychczas udział zewnętrznych biegłych, powoływanych przez Sąd, był nieunikniony.