Zarządzanie projektami IT – zajęcia specjalnościowe