Materiały pokonferencyjne

Implementacja AI do systemów danych medycznych

Konferencja | IT w Służbie Zdrowia | GigaCon 2022