COPYRIGHT

COPYRIGHT (C)

Wszystkie materiały i treści cyfrowe dostępne na tej stronie i obrębie systemu informatycznego CODR.PL objęte są prawem autorskim, a ich kopiowanie lub nielegalne używanie jest zabronione (C). Bazy danych, jak i oprogramowanie podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Niezmiernie miło jest odnajdywać treści ujawnione w ramach stworzonego w ramach projektu oprogramowania, udostępnionego m.in. na platformie codr.pl, pn.: „Sąd Polubowny on-line, Commercial Online Dispute Resolution Platform (CODR.PL)”  w treści artykułów, postów czy publikacji osób trzecich lub innych serwisach, tym niemniej zwracamy uwagę, szczególnie podmiotom zawodowym, o, wskazanym dodatkowo w treści Regulaminu, obowiązku każdorazowego podania źródła treści cyfrowych (informacji, danych, kodu, układu bazodanowego, itp.)  i wymogu zwrócenia się o formalne uregulowanie kwestii korzystania z tych treści, przed ich dalszym wykorzystaniem.

Jeśli chcesz uzyskać licencję na używanie treści z tej strony lub na używanie oprogramowania lub bazy danych – zwróć się z zapytaniem o licencję – zarejestruj nowego użytkownika i nową sprawę (REJESTRACJA)

Ponadto, że niezmiennie, od 1.1.2018 wszystkie zlecenia przekazywane są przez CODR.PL. Płatności odbywają się jedynie przelewem na wskazany rachunek bankowy, wskazany we właściwym US. W przypadku wątpliwości co do danych na FVAT, szczególnie dotyczących niezidentyfikowanych płatności, prosimy o niezwłoczny kontakt na adres info@codr.pl. System nie wymaga od użytnowników podania danych ani dokonywania płatności inną drogą, niż zgodną z procedurami ustalonymi i realizowanymi przez system CODR.PL. Informujemy, że dane statystyczne oraz dane odpowiednio zanonimizowane są lub mogą być przetwarzane są w celach naukowo-badawczych.

Regulamin serwisu oferującego usługi odpłatne, przekazuje zlecenia zależnie od rodzaju tych usług oraz osoby je bezspośrednio świadczącej. W każdym przypadku zostaje potwierdzona treść umowy oraz zapewnione są rozliczenia wg dokumentów wymaganych przez prawo, bezpośrednio między użytkownikami Systemu.