VIP Expert

Czerwiec miesiącem analiz, również dla zespołu CODR.PL Opcje standardowe w postępowaniu gospodarczym IT, przewidują doraźne zapytania do naszego zespołu branżowych ekspertów, optymalizują jakość i koszty...

expert IT

Roszczenie może zostać wniesione w celu pozasądowego dochodzenia roszczeń za pośrednictwem CODR.PL jako sprawa ODR, jeśli: dotyczy spraw lub roszczeń związanych ze stosowaniem Nowych Technologii, niezależnie...