Instrukcje do e-learningu

MS TEAMS / zapisy przez chat.
Terminy VC w bieżącym semestrze są umieszone w głównym polu chat Teamu.

KURSY I ZAJĘCIA AKADEMICKIE

Dedykowane logowanie do e-learningu:

Osoby niezajrestrowane, żeby móc się zalogować, po kliknięciu „LOGOWANIE e-Learning” powinny przejść procedurę rejestracji (wybrać sobie swój login i hasło, następnie potwierdzić rejestrację kodem z maila).

Po zalogowaniu:

  • wybierz kurs – link w grupie, w której masz przypisane uprawnienia
  • obejrzyj film
  • w czasie filmu zaznacz swoją obecność w systemie, w którym się zalogowałeś (napisz komentarz „obecna / obecny”) oraz wymagane dodatkowe wpisy potwierdzające obecność.
  • zadane na koniec zadanie, prześlij mailem na studenci@codr.pl

W sprawach indywidualnych napisz maila, pytania ogólne – przez komentarz, dostępny publicznie.

Do zobaczenia !

dr Agata Majchrowska

PS Co pewnie jest dla wszystkich oczywiste, materiały są dla Państwa, jednak bez prawa dalszej dystrybucji 🙂

Zajęcia odbywają się w terminach wg zwykłego harmonogramu.

Obecność należy potwierdzić przez aktywne wpisy w czasie zajęć, oraz przesłanie zadanej pracy.

Wymagane jest podanie numeru indeksu. System nie przyjmie osób, których nie ma na liście.

Zajęcia odbywają się w terminach wg zwykłego harmonogramu.

Postać: Webinar (precyzyjniej podcast z możliwością komentowania online)

Obecność należy potwierdzić przez aktywne wpisy oraz przesłanie zadanej pracy. To oznacza, że osoba nieobecna w terminie zajęć, może obejrzeć materiały dowolnie, w czasie przewidzianym do następnych zajęć, jednak należy przesłać usprawiedliwienie.

Serwis e-learningowy do obsługi zajęć akademickich jest dostępny dla studentów zapisanych na zajęcia, wg grup. Z uwagi na nieoczekiwane zmiany w modelu uczenia, system jest sukcesywnie dostosowywany. Logowanie wymaga użycia okienka logowania do e-learningu. Zakładka logowanie na stronie głównej (startowej) dotyczy innych usług.

Listy obecności są tworzone na postawie wpisów w komentarzach.

PS2: Dane osobowe, które mogą zostać zebrane w ramach serwisu, są i będą wykorzystywane jedynie w celu prowadzenia zajęć, zasadniczo w ramach już posiadanych danych przez Uczelnię.

Szkolenia dla profesjonalistów

Instrukcja logowania do platformy e-learningowej oraz uzyskania dostępu do materiałów jest zamieszczona w materiałach informacyjnych do szkoleń. Więcej o szkoleniach czytaj tu

Syllabusy