NEWS

Zmiany przepisów w 2020 roku

Dostosowaliśmy nasze usługi do przewidzianych zmian przepisów prawa. Dzięki temu nadal ADR będzie dostępny online, bez konieczności wyjazdu do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Wszystkie usługi pre-ODR oraz mediacje odbywają na dotychczasowych zasadach.

Nieliczne zmiany dotyczące postępowań arbitrażowych zostaną przesłane wraz z zaktualizowanym regulaminem i umowami, w odrębnych komunikatach do spraw.