e-learning

Usługa e-learningu jest dostępna pod adresem: https://codr.pl/e-learning_system/

Osoby niezajrestrowane, żeby móc się zalogować, po kliknięciu „LOGOWANIE e-Learning” powinny przejść procedurę rejestracji (wybrać sobie swój login i hasło, następnie potwierdzić rejestrację kodem z maila).

Wymagane jest podanie numeru indeksu. System nie przyjmie osób, których nie ma na liście.

Zajęcia odbywają się w terminach wg zwykłego harmonogramu.

Przewidziany jest – co do zasady – webinar (precyzyjniej podcast z możliwością komentowania online)

Obecność należy potwierdzić przez aktywne wpisy oraz przesłanie zadanej pracy. To oznacza, że osoba nieobecna w terminie zajęć, może obejrzeć materiały dowolnie, w czasie przewidzianym do następnych zajęć, jednak należy przesłać usprawiedliwienie.

Serwis e-learningowy do obsługi zajęć jest dostępny dla studentów zapisanych na zajęcia, wg grup. Z uwagi na nieoczekiwane zmiany w modelu uczenia, system nie jest dedykowany, jest dostosowywany na szybko. Logowanie wymaga użycia okienka logowania do e-learningu. Zakładka logowanie na stronie głównej (startowej) dotyczy innych usług.

Dedykowane logowanie do e-learningu możliwe jest pod adresem: https://codr.pl/e-learning_system/

Po zalogowaniu:

  • wybierz kurs – link w grupie, w której masz przypisane uprawnienia
  • obejrzyj film
  • w czasie filmu zaznacz swoją obecność w systemie, w którym się zalogowałeś (napisz komentarz „obecna / obecny”) oraz wymagane dodatkowe wpisy potwierdzające obecność.
  • zadane na koniec zadanie, prześlij mailem na studenci@codr.pl

W sprawach indywidualnych napisz maila, pytania ogólne – przez komentarz, dostępny publicznie.

Listy obecności są tworzone na postawie wpisów w komentarzach.

Do zobaczenia !

dr Agata Majchrowska

PS Co pewnie jest dla wszystkich oczywiste, materiały są dla Państwa, jednak bez prawa dalszej dystrybucji 🙂

PS2: Dane osobowe, które mogą zostać zebrane w ramach serwisu, są i będą wykorzystywane jedynie w celu prowadzenia zajęć, zasadniczo w ramach już posiadanych danych przez Uczelnię.