e-learning

MS TEAMS / zapisy przez chat. Research Chair: Agata Majchrowska, PhD
Terminy VC w bieżącym semestrze są umieszone w głównym polu chat Teamu.

Focus on M&DLaaS. Autocomplete and spell checking

Levensthein Distance Algorithm and HLE decision-based models. Accuracy, reliability and legal liability audit © Majchrowska, A., IT Project Management. Agile, Data-Informed and Data-Oriented Projects. Coursebook (2020), reviewed. March 2021. Additional expert paper available separately.

Please don’t forget to use quotations and appropriate attribution, when applicable.

KURSY I ZAJĘCIA AKADEMICKIE

Dedykowane logowanie do e-learningu (instrukcje)

Linki do materiałów znajdziesz w swojej grupie na czacie głównym w MS TEAMS

Szkolenia dla profesjonalistów

Syllabusy

Instrukcja logowania do platformy e-learningowej oraz dane logowania do materiałów szkoleniowych, są zamieszczone w przesyłanych materiałach informacyjnych. Więcej o szkoleniach czytaj tu