e-learning

MS TEAMS / zapisy przez chat. Research Chair: Agata Majchrowska, PhD
Terminy VC w bieżącym semestrze są umieszone w głównym polu chat Teamu.

KURSY I ZAJĘCIA AKADEMICKIE

Dedykowane logowanie do e-learningu HLE (instrukcje)

Linki do materiałów znajdziesz w swojej grupie na czacie głównym w MS TEAMS

Syllabusy PRO

Instrukcja logowania do platformy e-learningowej oraz dane logowania do materiałów szkoleniowych PRO, są zamieszczone w przesyłanych materiałach informacyjnych.

Więcej o szkoleniach PRO czytaj tu